چاپ خبر
جمعه, ۲۶ آذر ۱۴۰۰
نشست حضوري دبيران گرانقدر و كادر مجتمع آموزشي صهباي صفا
نشست حضوري دبيران گرانقدر و كادر محترم متوسطه دوره اول  مجتمع آموزشي صهباي صفا
پيرامون آموزش هاي حضوري و مجازي و آمادگي هر چه بيشتر براي ورود دانش آموزان به فضاي مدرسه
 
 
جلسه حضوري دبيران دوره دوم متوسطه
پيرامون آموزش هاي حضوري و مجازي و آمادگي هر چه بيشتر براي ورود دانش آموزان به فضاي مدرسه ، و برنامه ريزي جهت امتحانات پايان ترم
 
انتهای پیام/.