چاپ خبر
چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
بازدید آقای دکتر مردانی رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی آموزشی شهید محلاتی
بازدید آقای دکتر مردانی رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی آموزشی شهید محلاتی به همراه معاونین و مدیران مدارس شهرک از شرکت همراه اول جهت آشنایی با زیرساخت های شبکه شاد 
 
انتهای پیام/.