رزرو زائرسرا  
جهت رزرو برای زائر سرای حضرت فاطمه معصومه (س)
     
 
  تاریخ و ساعت  
چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

     
 
  تصاویر از مرکز اقامتی