فهرست مواد غذایی مجاز و قابل ارائه در پایگاه تغذیه سالم
     
 
ماه رمضان  
 
حرکت و سکون ۱
 
 ورزش در طب سنتی از لوازم مهم حفظ تندرستی و یکی از روشهای پیشبرد درمان بیماریهاست.
 بقاء بدن بدون غذا محال است و غذایی که تمام اجزاء آن جزء بافتهای بدن شود وجود ندارد، بلکه همواره بخشی از مواد دفعی پس از هضم در بدن می‌ماند که به روشهای مختلف دفع میشود اما همواره درصدی از این مواد دفعی در بدن باقیمانده که به تدریج مقدارشان زیاد شده و آسیب‌رسان می‌شوند.
 بهترین راه دفع این مواد و رسوبات روزه، حرکت و ورزش است.
حرکت باعث حرارت و گرمی در بدن شده و این گرما فضولات را گداخته و از طریق عرق دفع میکند.
البته ورزش بیش از حد نیز مضر است .
ورزش معتدل، زمانی است که رنگ چهره را مایل به سرخی گرداند و تنفس و تعریق زیاد شود و سپس به آرامی قطع شود.
ورزش در حال گرسنگی و روزه‌داری جایز نیست.
 بلافاصله پس از صرف غذا نیز نباید ورزش کرد زیرا هنوز هضم غذا کامل نشده و باعث ورود غذای هضم نشده، به اعضا می‌شود که بسیار مضر و خطرناک است، بنابراین در صورتیکه ورزشکار حرفه‌ای هستید دو ساعت بعد از افطار میتوانید ورزشی معتدل داشته باشید و افرادی که حرفه‌ای نیستند بهتر است فقط از روزه برای دفع فضولات استفاده کنند، مگر اینکه خیلی سردمزاج باشند.
منابع : خلاصه الحکمه
حفظ الصحه ناصری
مفرح القلوب
     
 
   
 
معاینه عمومی دانش آموزان دبستان قرآنی اندیشه سبز توسط سرکار خانم دکتر صامعی فوق تخصص کودکان
 
 معاینات قد و وزن تمام پایه ها در دبستان شاهد حضرت مریم (س)