زمین چمن 
 
 
زمین چمن شهید ابراهیم خلیلی وابسته به موسسه فرهنگی شهید محلاتی آماده ارائه خدمات جهت رزرو مجموعه و بهره برداری از آن می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22457305 داخلی 14 معاونت تربیت بدنی جناب آقای جعفری تماس برقرار نمایید.